ورود ثبت نام
خوراک
عضو شورای شهر تهران، بر اهمیت سلامت 10 میلیون جمعیت پایتخت تاکید کرد و گفت: بنده معتقدم سلامت شهروندان به اندازه ای مهم است که بخواهیم یک کمیسیون اختصاصی برای برنامه های سلامت در شورا تشکیل دهیم.

به گزارش مهر، دکتر رحمت الله حافظی اظهارداشت: اهمیت سلامت 10 میلیون جمعیت شهر تهران به اندازه ای مهم است که بخواهیم یک کمیسیون اختصاصی برای این موضوع در شورا تشکیل دهیم.

وی با اعلام اینکه قبلا کمیته سلامت در ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران تشکیل شده بود، افزود: در سالهای گذشته تنها در موضوع محیط زیست، شورا کارهایی را انجام داده بود اما در سایر موضوعات مربوط به سلامت، برنامه خاصی انجام نشده بود و سلامت شهروندان طی سالهای گذشته مغفول مانده است.

حافظی با انتقاد از اینکه سلامت مردم به فراموشی سپرده شده است، ادامه داد: در موضوع عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، سهم وزارت بهداشت تنها 25 درصد است. یعنی اینکه یک چهارم از اختیارات و وظایف عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در حیطه وظایف وزارت بهداشت و 75 درصد باقی مانده خارج از حیطه وظایف این وزارتخانه است.

عضو شورای شهر تهران با عنوان این مطلب که ضرورت ایجاب می کند تا شورا به عنوان محور متولی سلامت در شهر تهران، سازمانهای درگیر در عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را گردهم جمع کند، افزود: مدیریت این عوامل از اهمیت خاصی در پیشبرد برنامه ها و ارتقای سلامت مردم برخوردار است.

حافظی با اشاره به معضلات و مشکلاتی همچون حوادث ترافیکی، کار، آلودگی هوا و...، گفت: 31 عضو شورای شهر تهران تا قبل از آغاز جلسات رسمی شورا، کارگروهی را برای طراحی ساختار کمیسیونهای شورا تشکیل دادند که کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، یکی از این کمیسیونها بود.

وی با اعلام اینکه بعد از رسمیت یافتن جلسات شورای چهارم نیز این کارگروه مکلف شد راجع به ساختار کمیسیون مطالعه داشته باشد، افزود: در نهایت مصوب شد یکی از کمیسیون های 6 گانه شورا، کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری باشد که امیدواریم در جلسه آتی شورا به تصویب برسد.

عضو شورای شهر تهران در پایان از تمامی اعضای شورا خواست برای به تصویب رسیدن این کمیسیون، نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند تا از این طریق بتوان برنامه های ارتقای سلامت شهروندان را با جدیت و مدیریت بهتری پیش برد.